5 werken

Ieder jaar maakt elke schilder een werk voor de Quintus Collectie. De 5 vrienden halen telkens in het atelier van de schilder het schilderij op (soms na keuze van een kleine selectie) en bespreken de wensen en mogelijkheden voor het volgende werk. Aan ieder werk wordt een van de 5 thema’s gehangen.